Pamokų tvarkaraštis 2019-2020 (II pusmetis)


Mobili dieninė Stovykla paaugliams.

Organizuojamos mobilios dieninės stovyklos paaugliams. https://www.kempas.lt/ +370 623 01880


Gegužės 28 dieną gimnazijoje vyko  Paskutinio skambučio šventė 22 – ajai gimnazistų laidai. Visas pasaulis susidūrė su iššūkiais, tad ir mūsų abiturientams vyko neįprasta – virtuali šventė. Nepasaisant to, kad neturėjome galimybės susirinkti aktų salėje visa bendruomenė: mokytojai, gimnazistai, tėvai, seneliai, ją turėjome prisijungdami prie virtualios mokymosi aplinkos Microsoft Teams.

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad iš 78 abiturientų 34 baigė gerais ir labai gerais įvertinimais, o net 18 abiturientų metiniai įvertinimai yra labai geri. Tarp abiturientų yra miesto įvairių dalykų olimpiadų, konkursų prizininkų ir laureatų, šalies olimpiadų dalyvių.

Šiltais sveikinimo žodžiais ir linkėjimais į abiturientus kreipėsi Klaipėdos miesto meras, gimnazijos administracija, klasių vadovai, tėvai. Dėkota mokytojams, tėvams.

Mokyklinis gyvenimas tęsiasi... Ne už kalnų ir egzaminų sesija, stojimo jaudulys ir rūpesčiai, būsimos studijos...

Sveikiname abiturientus, sėkmingai užbaigusius mokslo metus ir linkime jiems kuo didžiausios sėkmės egzaminuose ir tolimesniame gyvenimo kelyje.

 Skaityti daugiau


Gerbiami III-IV klasių gimnazistai. Esate kviečiami registruotis ir dalyvauti KALBA LT. webinarų cikle. Visais iškilusiais šia tema klausimais kreipkitės į profesijos patarėjas Ingą Stonkuvienę ir Mariną Kostikovą.

Webinarai moksleiviams


Įsakymas dėl gimtosios kalbos (rusų) mokyklinio brandos egzamino I dalies vykmymo datos keitimo


Gerbiami IV – ųjų  klasių gimnazistai!

VDU Švietimo akademija pradeda rengti internetinius seminarus moksleiviams apie mokytojo profesijos pasirinkimą.

Norima, kad jaunuoliai rinktųsi mokytojo profesiją, tad kviečiami paskutiniųjų klasių gimnazistai susipažinti su bakalauro studijų programomis, rengiančiomis mokytojus, padiskutuoti su dėstytojais ir studentais, užduoti rūpimus klausimus.

Po Velykų vyks du pirmieji seminarai:

1. Apie Pradinio ugdymo ir ankstyvosios užsienio kalbos mokymobakalauro programą balandžio 16 d. 15.30 val.

                            Registruotis: https://forms.gle/uqQDutw7jKYDQDD97

                            Nuoroda į Facebook    renginį: https://www.facebook.com/events/630862590836458/

2. ApieIkimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bakalauro programą balandžio 23 d. 15.00 val.

                            Registruotis: https://forms.gle/onMzPgZtw92xcS4U6

                         Nuoroda į Facebook renginį: https://www.facebook.com/events/1066091917098564/


Gerb.gimnazistai!!!

SVARBU!

Karjeros, studijų krypties ir dalykų pasirinkimų konsultacijos tęsiasi !

KALBA.LT kviečia visus Balandžio 8 d. 15.00 val.  į nemokamą nuotolinį seminarą "Karjeros pasirinkimo paslaptys"kurio metu  specialistai papasakos, kaip naudingai išnaudoti šį laikotarpį geriau pažįstant save ir taip priimti geresnius sprendimus dėl savo karjeros kelio.

Registruotis galima KALBA.LT puslapyje


Informacija apie gimnazijos pagalbos mokiniui specialistų darbą laikotarpiu, kol bus vykdomas mokymas(-is) nuotoliniu būdu (virtualią mokymo(-si) aplinką Microsoft Teams)Nuotolinio mokymo organizavimo taisyklės


Gerbiami mokytojai, tėveliai ir gimnazistai,

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos elektroniniame puslapyje, adresas: https://www.smm.lt/, rubrikoje „Naujienos“ – „Pasiruošimas mokymui nuotoliniu būdu“, „Informacija dėl koronaviruso“ galite rasti atsakymus į klausimus, susijusius su mokymo nuotoliniu būdu, brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimu.
                                                                                                                                  Administracija

Skaityti daugiau


Informacija mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl nuotolinio mokymo(si) organizavimo


Mieli tėveliai,

Atsižvelgdama į šalyje susiklosčiusią situaciją bei ŠMSM nurodymus, gimnazija rengiasi galimam nuotoliniam mokymui(-si).
Siekiame įsivertinti visas galimybes ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu bei tinkamai jam pasiruošti.
Būsime dėkingi, jei kaip galima greičiau klasės vadovui pateiksite šią informaciją:

1. Jei reikės dirbti nuotoliniu būdu, ar turėsite interneto prieigą savo namuose?
2. Kokiu įrenginiu jungsitės prie nuotolinių mokymų (kompiuteris, planšetė, telefonas)?
3. Nurodykite elektroninio pašto adresą, kuriuo būtų galima mokiniui išsiųsti užduotis ar prisijungimo į virtualią klasę nuorodas.

Išlikime sveiki!

Skaityti daugiau


Informacija

Menų (fotografijos) mokyklinio brandos egzamino mokinių darbų vertinimo data iš 2020-03-19  perkeliama į 2020-04-16 dieną, 14.00 val.


Informacija
Keičiamas pavasario atostogų laikas. Mokiniai atostogauja nuo 2020 m. kovo 13 d. iki 2020 m. kovo 27 d. (įskaitytinai). Visa tolimesnė informacija bus siunčiama per elektroninį dienyną „Mano dienynas“.


Informacija
Dailės mokyklinio brandos egzamino mokinių darbų vertinimo data iš 2020-03-25 perkeliama į 2020-04-28 dieną, grafinio dizaino iš 2020-03-24 d. į 2020-04-27 dieną.
Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita bus vykdoma 2020-04-30 dieną.


„Renkuosi mokyti!“ ir VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ parengė rekomendacijas tėvams, mokytojams ir mokiniams.
KĄ VEIKTI?

RM_Ka_veikti.pdf


Pamokų tvarkaraštis 2019-2020 (II pusmetis)


INFORMACIJA DĖL REGISTRACIJOS Į MOKYKLAS 2020–2021 MOKSLO METAMS 

ĮSAKYMAS DĖL PRAŠYMŲ MOKYTIS 2020–2021 MOKSLO METAIS REGISTRAVIMO PRADŽIOS

ĮSAKYMAS DĖL PAGRINDINIO PRIĖMIMO Į MOKYKLAS MOKYTIS 2020–2021 MOKSLO METAIS VYKDYMO TERMINŲ NUSTATYMO


Dėmesio Gerbiami Tėveliai ir mokiniai,

Jeigu per Žiemos atostogas (nuo vasario 17 iki 21) buvote Kinijoje ar Italijoje prašome informuoti iki vasario 28d. klasės vadovą. Dėl tolimesnių veiksmų gausite pilną informaciją iš gimnazijos administracijos per klasės vadovą.
                                                                                                                         Pagarbiai, administracija.

Rekomendacijos dėl ugdymo proceso ir darbo organizavimo
Rekomendacijos įtariant koronoviruso infekciją
Rekomendacijos dėl užkrečiamųjų ligų prevencijos priemonių

Dėl naujojo koronoviruso atvejo apibrėžimo atnaujinimo

Dėl ugdymo proceso ir darbo organizavimo asmenims, kurie lankėsi Kinijoje ir Šiaurės Italijoje


INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO

Nuo 2019-04-18 įsigaliojus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintam Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašui, Klaipėdos miesto gyventojai, auginantys mokyklinio amžiaus vaikus, jeigu bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį vienam asmeniui neviršija 305,00 Eur dydžio, gali kreiptis dėl mokinių nemokamo maitinimo skyrimo išimties atvejais, kai:
- bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo dėl sunkios ligos, nelaimingo atsitikimo patyrė (patiria) papildomų išlaidų dėl būtino medikamentinio, operacinio, reabilitacinio gydymo ar nelaimingo atsitikimo;
- mokinį (mokinius) augina vienas iš tėvų (nutraukęs santuoką, santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimo metu esant ginčui, teismo sprendimu gyvenantis skyrium, vienas iš tėvų miręs ar kt.);
- bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų;
- mokinys yra neįgalus arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalus;
- mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką.
Atkreiptinas dėmesys, kad vertinant bendrai gyvenančių asmenų pajamas, į šeimų, auginančių vaikus, pajamas neįskaitomos jų gaunamos išmokos vaikams. Taip pat, apskaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų gaunamas pajamas, nėra įskaitoma dalis (priklausomai nuo šeimos situacijos nuo 15 iki 35 procentų) darbinių (darbo užmokesčio)  ar savarankiškai dirbančių asmenų gautų pajamų.
            Prašymus galima teikti elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt arba Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyryje pagal išankstinę registraciją I–IV nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.), V – nuo 8 iki 12 val.
       Pareiškėjai deklaruojantys gyvenamąją vietą šiaurinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr.)  priimami Vytauto g. 13. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto portale www.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, tel. (8 46) 41 08 40, elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba informacijos kabinete.
             Pareiškėjai deklaruojantys gyvenamąją vietą pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. iki Rimkų gyvenvietės imtinai) priimami Laukininkų g. 19A. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto portale www.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, telefonu  (8 46) 32 46 96, elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba informacijos kabinete.
           Išsamesnė informacija teikiama telefonais:
           Vytauto g. 13 – tel. ( 8 46) 41 08 40
           Laukininkų g. 19 a – tel. (8 46) 32 46 96

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Socialinių reikalų departamento
Socialinės paramos skyriaus informacija


Pavasaris į gimnaziją atėjo lydimas valso garsų: jau 12-ą pavasarį salėje sukosi šokėjų poros, ne tik džiugindamos žiūrovus, bet ir siekdamos šiais metais tapti gimnazijos šokėjo karaliene ir karaliumi.

Kovo 6 dieną keturios nuostabios šokėjų poros: Karina Kalistratova (Ia klasė) ir Vitalij Fokin (IVb klasė), Arina Gariagina ir Nikita Bumažnikov (Ib klasė), Vanesa Krochina (IVa klasė) ir Ilja Kuznecov (IIIa klasė) bei Angelina Kovtun (IIe klasė) ir buvęs 2019 metų abiturientas, dabar Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentas, Artiom Boreikin.

Poros varžėsi atlikdamos du šokius: klasikinį valsą ir pačių pasirinktą originalų šokį. Rumba, čia-čia-čia, rokenrolas, rusų liaudies šokių elementai žavėjo žiūrovus. Sukurtus šokius poros atliko puikiai.

Žiūrovų simpatijų Prizą pelnė Vanesos Krochinos ir Iljos Kuznecovo pora. 

Žiuri komisija geriausia šokėjų pora išrinko Angelinos Kovtun ir Artiomo Boreikino porą.

Ne tik šokiai žavėjo žiūrovus. Salėje liejosi jaunųjų daininkų atliekamos dainos, instrumentinių ansamblių atliekami kūriniai.

Dėkojame jauniesiems atlikėjams, šokėjams, mokytojams, parengusiems mokinius, o ypatingai - šokio mokytojai Virginijai Valasevičiūtei už puikią šventę.


2020-03-06 d. grupė IV gimnazijos klasių mokinių, besimokančių biologijos ir fizikos pagal išplėstinį kursą,  lankėsi Klaipėdos universitete, kur išklausė gamtos mokslų katedros dėstytojos doc. dr. Loretos Kelpšaitės-Rimkienės paskaitą apie Baltijos pajūrio problemas „Krantodaros procesai: gamtiniai ir antropogeniniai faktoriai“.

Irina Vorobjova ir Tatjana Bugajeva


Vasario 26 dieną grupė mokinių:  Michail Kulikov, Michail Leonov, Vladislav Chlopin, Nikita Litvinenko, Bogdan Bronevskij, Dainius Gelžinis, Kiril Veseljev, Lev Charitonov, Timur Luščenkov,  Alika Solodkina, Olga Tvorogova, Karina Kliujeva, Lauryna Guseinova, Baranovskaja Marija, Alina Volkova, Darja Busko, Amina Michno, Marta Juškevičiūtė, Karina Kalistratova vyko į Vilnių, kur dalyvavo šalies mokymo įstaigų bendrų edukacinių veiklų projekto „Būkime kartu“ baigiamajame renginyje.

Šiais metais 18 respublikos mokyklų dalyvių grupės projektas buvo skirtas rusų poeto ir rašytojo Aleksandro Puškino 250 – osioms gimimo metinėms ir rusų poeto, pagarsėjusio pasakėčiomis, Ivano Krylovo 220- osioms gimimo metinėms pažymėti. Temai išreikšti buvo pasirinkti didžiojo poeto Aleksandro Puškino žodžiai „Jausmus gerus aš lyra žadinau“. Gimnazija paruošė kompoziciją „Licėjus“. Šis Aleksandro Puškino gyvenimo laikotarpis, manoma, jam buvo pats laimingiausias ir džiaugsmingiausias. Rusų dramos teatro scenoje kolektyvai kūrė XIX amžiaus atmosferą, kuri leido artimiau susipažinti su poetų gyvenimu ir kūryba.

Dėkojame mokytojoms Marianai Rudenkovai, Natalijai Baltadžy, Virginijai Valasevičiūtei už puikiai paruoštą kompoziciją.


Kovo 4 dieną Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre vyko Klaipėdos miesto tautinių mažumų mokyklų mokytojų ir mokinių projekto ,,Literatūriniai skaitymai netradicinėse erdvėse 2020“ baigiamasis renginys ,,Laisvė per tobulėjimą yra laisvė, kuri išlaisvina giliausius žmogaus širdies troškimus (popiežius Jonas Paulius II)“. Projekte, kuris tęsėsi  nuo gruodžio iki kovo, bei kuriam vadovavo lietuvių kalbos mokytojos Nijolė Kepenienė ir Vaida Nazarovaitė,  dalyvavo apie 70 gimnazijos mokinių; baigiamajame renginyje kompoziciją ,,Žodžiai. Klausytis ir išgirsti...“ pristatė 6 gimnazistai:  keturi Id klasės mokiniai (Kiril Veseljev, Anika Solodkina, Karina Kliujeva, Sofja Kiseliova) ir dvi antrokės (Ksenija Petrukovič /IIa/, Oksana Zajauskaitė /IId/). Projektas skirtas Kovo 11-ajai – Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės Atkūrimo dienai paminėti, tai ir vienas Lietuvių kalbos dienų renginių. Dėkojame visiems, išsakiusiems mintis apie laisvę, bandžiusiems kurti laisvės tema.


 Mieli I-IV klasių gimnazistai,

Vasario 28-29 dienomis vyks atvirų durų dienos Lietuvos Aukštojoje Jūreivystės mokykloje. Mūsų gimnazija organizuoja išvyką vasario 28 dieną, penktadienį 13.20 val. Prašome registruotis  113 kabinete.

Skaityti daugiau


Mieli II klasių gimnazistai,

Vasario 27 dieną, 14 val. Klaipėdos valstybinė kolegija kviečia mokinius į atvirų durų dieną. Kviečiame registruotis į paskaitą ,,Asmenybės profesinio kryptingumo nustatymas“ 113 kabinete.

Skaityti daugiau


Vasario 13 dieną ,,Santarvės“ progimnazijoje vyko Klaipėdos miesto tautinių mažumų mokyklų skaitovų konkursas ,,Nupinsiu Lietuvai vainiką“. Šiame konkurse dalyvavo du  mūsų gimnazijos pirmokai: Nikita Nazarov (1c) ir Kiril Veseljev (1d). Nikita  skaitė Justino Marcinkevičiaus ,,Lietuvai“ ir laimėjo II vietąKiril deklamavo Janinos Degutytės eilėraštį ,,Mažutė“. Jis -  III vietos laimėtojas. Sveikiname Nikitą ir Kirilą, dėkojame jų mokytojai Vaidai Nazarovaitei.


Vasario 10-14 dienomis gimnazijoje vyko užsienio kalbų metodinės savaitės renginiai, kurie buvo skirti jaunimo subkultūroms.

           

Gimnazistai parengė prezentacijas apie įvairias subkultūras, dalyvavo viktorinose (Kahoot), plakatų konkurse, rinko geriausiąjį plakatą.

              

Nugalėtoja tapo IIIa klasės mokinė Aleksandra Kondratjeva.


Vasario 12 dieną gimnazijoje lankėsi Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos vyr. seržantai Andrejus Fedijus ir Jonas Dedūra. Susitikime dalyvavo II-IV klasių mokiniai. Mokiniams buvo papasakota, su kokiais iššūkiais galima susidurti vengiant  karo prievolės, kokių įgūdžių galima įgyti tarnaujant Lietuvos kariuomenėje, apie karjeros  galimybes ir, be abejo, galimybę prisidėti prie Tėvynės gerovės kūrimo.


Vasario 5 dieną I klasių gimnazistai lankėsi Swedbank finansų laboratorijoje. Šio banko atstovė supažindino mokinius su pagrindinėmis ekonomikos ir asmeninių finansų valdymo temomis. Taip pat buvo paaiškinta, kaip turi būti planuojamas biudžetas, kodėl svarbu taupyti ar kas yra atsakingas skolinimasis. Visa tai pateikta pasitelkus išmaniąsias technologijas bei žaidžiant interaktyvius žaidimus.


TARPTAUTINĖ PARODA ,,STUDIJOS 2020“

 Š. m. vasario 7 d. bendradarbiaujant su VŠĮ ,,Asmenybės ugdymo kultūros centru“, mūsų ,,Aitvaro“ gimnazijos mokiniai Karina Kalistratova (I a), Denis Pozniak (I c) Ričardas Gricuk II b), Daniil Leonenko (II b), Anastasija Kučinskaja (III b) bei Darja Andrianova (III b) lankėsi  Vilniaus ,,Litexpo“ parodų rūmuose, kur vyko tarptautinė paroda ,,STUDIJOS 2020“.

,,STUDIJOS 2020“ - tai didžiausia tarptautinė studijų ir karjeros planavimo paroda Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Parodoje po vienu stogu buvo pristatomas didelis mokymosi paslaugų pasirinkimas ir papildomos galimybės. Aktualios informacijos mokiniai ieškojo per tiesioginį bendravimą dalyvių stenduose, paskaitose, neformaliuose susitikimuose su mokymo ir verslo įstaigų atstovais, karjeros konsultantais, moksleivių ir studentų organizacijų nariais. 

Išvykos metu mokiniai aplankė  ir didžiausią bei moderniausią Lietuvoje Martyno Mažvydo biblioteką.  Mokinius lydėjo socialinė pedagogė Asta Bražinskienė-Gružauskė.


Sveikiname “Aitvaro” gimnazijos mokinių komandą (Jablokov Dmitrij, Fedorov Artem, Ionin Ilja, Borisovaitė Ana), užėmusią 7 vietą Lietuvos mokyklų žaidynių šachmatų finalinėse varžybose. Mokinius ruošė kūno kultūros mokytojas Sergej Kubiakin.


Sausio 28 dieną ,,Santarvės” progimnazijoje vyko 1-2 gimn. kl. tautinių mažumų moksleivių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada.  Joje mūsų gimnazijai atstovavo penki mokiniai: Ana Borcova (IID, mokytoja Diana Mineikienė), Mira Gozbenko (IC, mokytoja Vaida Nazarovaitė), Artemij Morozov (IID, mokytoja Vaida Nazarovaitė), Ksenija Tiurubajeva (IIB, mokytoja Genovaitė Vaišvilienė), Alisa Smirnova (IB, mokytoja Diana Mineikienė). Dėkojame visiems dalyviams ir jų mokytojams! Sveikiname nugalėtojus: Aną Borcovą (I vieta) ir Artemijų Morozovą (II vieta)! Sėkmės respublikinėje olimpiadoje!


Sveikiname

 53-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados miesto etapo prizininkus:

Artemij Morozov, I vieta,  II gimn. kl.

Viktorija Jugaj, I vieta,  III gimn. kl.;

Julija Koškina, I vieta,  IV gimn. kl.;

Jekaterina Strelčenko, I vieta,  IV gimn. kl.;

Evelina Romanova, II vieta,  III gimn. kl.;

Ana Kostenkova, II vieta,  IV gimn. kl.;

Mira Gozbenko, III vieta,  I gimn. kl.;

Ksenija Koniševa, III vieta,  II gimn. kl.


Sveikiname

58-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miesto etapo prizininkus:

Dumič Robertas Ib kl. – III vieta

Morozov Artemij IIb kl. – II vieta

Jugaj Viktorija IIIb kl. –III vieta


Mūsų gimnazijos šeimos klube tęsiami reguliarūs kartą per mėnesį susitikimai. Paskutinį sausio ketvirtadienį kalbėjome apie tai, kaip užauginti protingą vaiką.

Mieli tėvai, ateikite pas mus su savo idėjomis, problemomis, džiaugsmais. Iš tiesų, auklėjimas yra sukauptos patirties perdavimas. Mes turime, apie ką pasikalbėti!

Skaityti daugiau


Sausio 30 dieną mūsų gimnazijos I klasių mokiniai vyko į tarpmokyklinį anglų kalbos renginį „Teens and Media“, kuris vyko "Gabijos" progimnazijoje . Mūsų gimnazijai atstovavo Id klasės mokiniai Kiril Veseljev, Bogdan Bronevskij, Diana Grasevič, Dainius Gelžinis, Jegor Gulevskij, Nikita Icenko,  Nikita Cipilev su savo anglų kalbos mokytoja Oksana Tiapševa . Į šį renginį susirinko mokiniai iš Maksimo Gorkio, "Pajūrio", "Gabijos" progimnazijų bei Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos. Mokiniai džiaugėsi, kad galėjo pasidalinti  idėjomis, mintimis, pristatyti savo gimnaziją. Komandos atliko įvairias kūrybines užduotis. Renginio metu visus lydėjo teigiamos emocijos, noras ne tik pasidalinti savo žiniomis bet  ir  sužinoti naujų dalykų.  


Sausio 27 d. Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijoje vyko Klaipėdos miesto mokyklų istorijos forumas „Holokaustas - nusikaltimas žmogiškumui“, skirtas Holokausto aukų atminimo dienos minėjimui. Ši diena šiemet siejama su 75-osiomis Aušvico mirties stovyklos išvadavimo metinėmis. Forumą atidarė Klaipėdos žydų bendruomenės pirmininkas Feliks Pozemskij.

Mūsų gimnazijai atstovavo III a gimnazijos klasės mokinės Anastasija Šlepkova, Natalija Orlova ir mokines lydėjusi istorijos mokytoja Larisa Travkina.

  

Siekdami pagerbti Holokausto aukų atminimą prisijungėme prie Pasaulio žydų kongreso inicijuotos pasaulinės akcijos „We remember“ – „Mes prisimename“ – tylos minute buvo pagerbtos Holokausto aukos.


Sausio 13-osios rytą gimnazijos bendruomenė dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Languose buvo uždegtos žvakės, kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą, atmintį ir susikaupimą. Taip buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę.


Sausio 10 dieną jau 6-ąjį kartą „Švyturio“ arenoje duris atvėrė „Studijų regata 2020“, kuri pakvietė į susitikimą su 30 Lietuvos ugdymo įstaigų atstovais. Gimnazistai turėjo galimybių pasikalbėti su universitetų dėstytojais, studentais.

Su naujausia, „Studijų regatoje“ įsigyta literatūra, besidomintys gali susipažinti 113 kabinete.

Skaityti daugiau


Gerbiami gimnazistai!

Jei jūs planuojate savo karjerą sieti su ekonomika, finansais ar bankininkyste, ši ekskusija skirta jums: vasario 5 dieną 14.00 val. jūsų laukia finansų laboratorija Swedbanke.

Norintieji gali registruotis 113 kabinete.

Skaityti daugiau


 Norint arčiau supažindinti mokinius su stačiatikių šv. Kalėdų šventimo tradicijomis, grupei  gimnazistų, iš dorinio ugdymo dalyko pasirinkusių mokytis tikybą, sausio 7 dieną pamoka vyko netradicinėje edukacinėje erdvėje - jie lankėsi Klaipėdos Dievo Motinos globos ir šventojo Mikalojaus cerkvėje, kuri yra ypatinga tuo, kad  pagal nuo seno vyraujančią  tradiciją  prie jūros esančiuose miestuose cerkvės puošiamos jūrinės tematikos tapyba. Šios cerkvės vidus irgi yra ištapytas jūriniais motyvais. Mokiniai taip pat aplankė cerkvės švietėjišką centrą, kuriame veikia sekmadieninės mokyklos klasės ir biblioteka.

Skaityti daugiau


VIZUALIOSIOS KULTŪROS UGDYMAS MOKYKLOJE

Didžiausias atradimas ieškant naujų mokymo(si) formų Klaipėdos ,,Aitvaro“ gimnazijos mokiniams buvo galimybė dvejus metus (2017, 2018 m.) dalyvauti Britų tarybos ir medijų edukacijos bei tyrimų centro ,,Meno avilys“ projekte ,,Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“.

 2019 metų rudenį mūsų ugdytiniai buvo pakviesti toliau ,,augti“ šioje srityje ir dalyvauti  tarptautiniame ,,Moving cinema“ projekte, kuriame kūrė filmus ,,Erdvių“ tema. Per trejus metus mokiniai dalyvavę projekte įgijo ne tik naujų kompetencijų, įgūdžių informacinių technologijų srityje, išmoko analizuoti, kitaip žiūrėti į mus supantį pasaulį, vizualiai papasakoti istoriją, kaip sakė kartu trejus metus dirbanti režisierė Marija Stonytė, ,,išlipti iš komforto zonos“, bet ir gebėjimą kritiškai mąstyti.

2020 metų sausio 7 dieną  ,,Aitvaro“ gimnazijos bendruomenė Klaipėdos kultūros fabriko kino salėje turės galimybę išvysti jaunųjų kūrėjų darbus.  Šis renginys finansuojamas iš Britų tarybos ir Meno avilio projekto „Dideli maži ekranai" lėšų (programos partneris - Lietuvos kultūros taryba). Nuoširdžiai dėkojame  ištvermingoms, kūrybingoms režisierėms Marijai Stonytei ir Aistei Žegulytei bei Ritai Baškienei (Ugdymo plėtotės centro informacinių technologijų skyriaus metodininkei), kuri prieš trejus metus paskatino mus dalyvauti šiame projekte  bei visai projekto ,,Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“ kūrybinei grupei (ypač projekto kuratorei Dovilei Abelaitei).

 ,,Aitvaro“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, projekto kuratorė Daiva Rudienė, dailės mokytoja,  projekto kuratorė Žaklina Peseckaitė 


Artėjančias šv. Kalėdas ir Naujuosius metus gimnazijos bendruomenė pasitiko puikiu koncertu. Dainos, šokiai, vokalinio instrumentinuio ansamblio pasirodymai, žaismingi vedantieji sukūrė šventinę nuotaiką.

                  

Su nuostabiausiomis metų šventėmis – šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 2020- aisiais metais!Tarptautinis bendradarbiavimas

Gerbiami gimnazistai!

Malonu pranešti džiugias naujienas! Mes vėl įsisuksime į naujo Erasmus Plus projekto „EUROPOS LEGENDOS IR SAKMĖS“ sūkurį. Projektas truks dvejus metus. Šia tema domėsimės kartu su bendraamžiais iš Vokietijos, Italijos, Vengrijos, ir Graikijos. Mūsų laukia daug atradimų, ieškojimų, vizitų ir veiklos.

                             

Šiuo metu mes buriame projekto darbo grupę ir kviečiame prisijungti tuos, kuriems ne svetimas kūrybiškumas, noras bendrauti ir bendradarbiauti, ieškoti ir veikti. Jeigu Jus tai sudomino, vadinasi, mums pakeliui.

Norint tapti darbo grupės nariu, reikia atlikti vieną užduotį, susijusią su projekto tema.

Mūsų mieste daug skulptūrų, turinčių savo istoriją ar legendą. Kai kurias mes puikiai žinome, o apie kai kurias negirdėjome nieko. Siūlome Jums sugalvoti legendą apie tai, kaip senamiestyje Danės krantinėje prie Biržos tilto atsirado undinėlė. Fantazuokite, kurkite ir iki 2020 m. sausio 6 d. siųskite savo istorijas anglų (vokiečių) kalba elekroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ir This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Visus Jus dominančius klausimus galite teikti jau nurodytais elektroniniais adresais arba kreipiantis tiesiogiai (Natalija Domnenko – biblioteka, Diana Mineikienė – 306 kab.). Iki susitikimo!

Skaityti rusiškai


Gruodžio 11 dieną  grupė ,,Aitvaro“ gimnazijos mokinių lankėsi Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje.

Gimnazistai turėjo galimybę apsilankyti dirbtuvėse ir kitose mokymosi patalpose, pabendrauti su ,,Independence“ įgulos nariais, stebėti jų mokymus. Taip pat buvo plačiai papasakota apie visas profesijas, kurias mokiniai gali čia įgyti.


Visas pasaulis 2019 metais mini žymaus anglų rašytojo, detektyvų meistro, Konan Doilio 155 gimimo metines.  Jo sukurtas personažas Šerlokas Holmsas tapo žymiausiu visų laikų detektyvu.

Anglų kalbos mokytoja Liubov Miloradova ir vokiečių kalbos mokytoja Natalija Domnenko organizavo renginį, skirtą rašytojo gimimo metinėms paminėti.

Gruodžio 13 dieną IId klasės mokiniai ne tik dalyvavo viktorinoje-žaidime  Kahoot „Artūras Konanas Doilis - Šerlocho Holmso literatūrinis tėvas“, tačiau kūrė savo detektyvines istorijas bei ieškojo pabaigos vienai iš Konan Doilio istorijų.

Gimnazistus aktyviai palaikė svečiai iš „Gabijos“ progimnazijos – 8 b klasės mokiniai, kurie patys aktyviai dalyvavo viktorinoje  Kahoot.


Dalyvavimas „Varpo“ gimnazijoje  vykstančiame  Klaipėdos miesto mokyklų meninio skaitymo užsienio (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų) kalbomis konkurse „Gyvenimo spalvos“ jau tapo puikia tradicija. Konkurse šiais metais dalyvavo 26 mokiniai iš įvairių miesto mokyklų.  

Mūsų gimnazijai atstovavusi IVd klasės mokinė Emoilija Tolstova deklamavo angliškai, o IIIb klasės mokinys Aleksandr Vairich prozos ištrauką skaitė vokiškai.

Emilija laimėjo III-ąją vietą tarp skaitančiųjų anglų kalba.

Dėkojame ugdytinius  paruošusioms mokytojoms Liubov Miloradovai ir Natalijai Domnenko.


Sveikiname miesto konkurso rusų kalba „Raštingasis diktantas“ nugalėtojus

Viktor Blinov  – I vieta tarp I-ųjų gimnazijos klasių mokinių

Artemij Morozov – I vieta tarp II-ųjų gimnazijos klasių mokinių

Edgaras Kiudelis – I vieta tarp III-ųjų gimnazijos klasių mokinių

Veronika Lokteva  – II vieta tarp I-ųjų gimnazijos klasių mokinių

Anna Borcova – II vieta tarp II-ųjų gimnazijos klasių mokinių

Germanas Sedeika  – II vieta tarp III-ųjų gimnazijos klasių mokinių

Aliona Driuk – II vieta tarp IV-ųjų gimnazijos klasių mokinių

Skaityti daugiau


Sveikiname mokinius Dmitrijų Jablokovą, Ilją Ioniną, Aną Borisovaitę, Artiomą Fedorovą 2019-2020 m.m. Klaipėdos miesto mokinių sporto žaidynių „Mero taurė“ šachmatų komandinėse varžybose iškovojus 1-ąją vietą. Dėkojame mokytojui Sergejui Kubiakinui už komandos paruošimą.


Pasaulinės AIDS dienos ,,Protmūšis” 2019

Kiekvienais metais gruodžio 1-ąją minima Pasaulinė AIDS diena. Šiemet šiai dienai paminėti mūsų gimnazija prisijungė prie Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro iniciatyvos - mokykloje buvo organizuotas ULAC protmūšis ,,AIDS: geriau žinoti 2019“.


Protmūšio metu tarpusavyje rungėsi mūsų gimnazijos I-ų ir II-ų klasių mokiniai, iš kurių buvo sudarytos 9 komandos. Vertinimo komisija – mokyklos psichologė bei visuomenės sveikatos specialistė išrinko 3 geriausiai pasirodžiusias komandas: I vieta atiteko I b, II vieta – II a ir III vieta – I c klasių mokiniams. Visos komandos buvo apdovanotos ULAC padėkomis, o vietų laimėtojų komandos – ,,Aitvaro“ gimnazijos diplomais. ULAC iniciatyvą mokykloje įgyvendino socialinė pedagogė Asta Bražinskienė-Gružauskė.

Gruodžio 12 d. gimnazijos socialinei pedagogei Astai Bražinskienei – Gružauskei ir III b klasės mokinei Ksenijai Petkevičiūtei buvo įteikti Klaipėdos apskrities policijos komisariato Padėkos raštai.

Plačiau skaityti


Gruodžio 9 dieną gimnazijoje buvo pažymėta Tarptautinė kovos su korupcija diena.

Pravestos klasių valandėlės, organizuota I-ųjų gimnazijos klasių mokinių kūrybinių plakatų paroda, skirta šiai dienai pažymėti.

 

Skaityti daugiau


Anton Cifirov (3b), Aleksandr Budzan (3b), Georgij Golubev (3c) ir Bogdan Bronevskij (1d), nuoširdžiai sveikiname!!!


10 декабря произошло историческое событие в истории украинского Херсона и Литовской Клайпеды. Событие, которое стало очередной ступенькой развития сотрудничества между Литвой и Украиной.

Во время организованной видеосвязи между Херсонской специализированной школой І-ІІІ ступеней №52 с углубленным изучением украинского языка и гимназией «Айтварас» города Клайпеда, между ними был подписан договор о партнерстве.

Свидетелями подписания данного договора в прямом эфире и участниками видеоконференции с литовской стороны были директор гимназии «Айтварас» Ирина Федорова, преподаватели гимназии, Президент гимназии и член правления Балтийско-Черноморского экономического форума Артурас Шульцас.

Как рассказал корреспонденту ИА «Херсонцы» член правления Балтийско-Черноморского экономического форума Сергей Орехов, подписание договора о сотрудничестве между общеобразовательными учебными заведениями Херсона и Клайпеды не только открывает новые перспективы развития многостороннего сотрудничества между нашими городами но и создает уникальные возможности общения, взаимного развития, новых знакомств для учеников Херсонской школы №52.

Skaityti daugiau


Nuo lapkričio 25 iki 29 dienos gimnazijoje vyko rusų kalbos dalykinės savaitės renginiai. Pirmadienis buvo paskelbtas “Rašytojo diena”. Kai kuriems gimnazistams buvo tikra nuostaba, kad jų lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Nijolė Kepenienė yra išleidusi 30 kūrinių ir yra gerai žinoma rašytoja. Antradienis – “Raštingiausio gimnazisto” diena.

Buvo rašomas diktantas. Trečiadienį praėjo mokyklinės olimpiados turas. Ketvirtadienis buvo paskelbtas “Bibliotekos diena”

Šią dieną grupė mokinių, lydimų savo mokytojų, vyko į Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Jaunimo skyrių. Savaitė buvo užbaigta dalyvavimu miesto Raiškiojo skaitymo konkurse „Poezijos užburiantys garsai“.


Raštingiausiais gimnazistais buvo pripažinti I d klasės mokinys Viktor Blinov ir IIId klasės mokinys Edgaras Kiudelis

Mokyklinės olimpiados rezultatai

I gimnazijos klasės:

I – oji vieta - Arina Gariagina, Ib klasė

II – oji vieta – Kiril Veseljev, Id klasė

III – oji vieta – Veronika Lokteva, Ia klasė ir Viktor Blinov, Id klasė

II, III gimnazijos klasės

I – oji vieta – Evelina Romanova, IIIb klasė

II – oji vieta – Aleksandr Roberto Budzan, IIIb klasė ir Arina Kolbasova, IIIc klasė  

III – oji vieta –Marija Jeršova, IIc klasė

Geriausių darbų „Ateities mokykla“ autoriai:

Anna Borcova, IId klasė, Anastasija Šlepkova, IIIa klasė, Viktorija Krivošejenko, IIId klasė, Arina Kolbasova, IIIc klasė

Konkurso „Poezijos užburiantys garsai“ nugalėtojai ir prizininkai

Aleksandra Lobanova, IVb klasė, Marija Sekunda, IIc klasė, Marija Baranovskaja, IIIc klasė – I-ųjų vietų laimėtojos savo amžiaus grupėse

Aleksandr Roberto Budzan, IIIb klasė ir  Nikita Nazarov, Ic klasė – II-ųjų vietų laimėtojai savo amžiaus grupėse

Aleksandr Fedorov, Ic klasė – III vieta savo amžiaus grupėje

Sveikiname mokinius ir dėkojame mokytojams, paruošusiems juos


Sveikiname mokyklinės informacinių technologijų olimpiados nugalėtojus

I klasės

Petriakov Michail - Ivieta

Šišackij Bogdan - IIvieta

Kurasov Artiom - IIIvieta

II klasės

Morozov Artemij - Ivieta

Ionin Ilja, Nikulin Arsenij - IIvieta

Juščenko Nikita - IIIvieta

III klasės

Golubev Georgij - Ivieta

Pavliukovec Nikita - IIvieta

Jelisejenko Vitas - IIIvieta

IV klasės

Marinec Daniil - Ivieta

Safonova Anastasija - IIvieta

Kliauzov Jevgenij - III vieta


Lapkričio 21 dieną grupė III, IV gimnazijos klasių mokinių, lydimų istorijos mokytojų Marinos Ustinovos ir Larisos Travkinos, dalyvavo pilietiškumo pamokoje - renginyje, skirtame Lietuvos kariuomenės dienai paminėti.

 

 


Lapkričio 27 d. grupė IIIc ir IIIb klasių mokinių, lydimų mokytojų Tatjanos Kovalenko, Tatjanos Larionovos ir Andrejaus Fomino lankėsi Prano Domšaičio galerijoje, kur vyko edukacinis užsiėmimas. Užsiėmimą vedė žinomas dailininkas, skulptorius, Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos mokytojas Sergejus Plotnikovas. Ne viena jo sukurta skulptūra puošia Klaipėdą. Žinomiausios Sergejaus Plotnikovo skulptūros Klaipėdoje – “Peliukas” ir “Vaiduoklis”.

Mokiniai taip pat susipažino su ekspozicija „Briedis kopose“, kur buvo pristatyti paveikslai su briedžių atvaizdais (paveikslai iš Rytprūsių muziejaus rinkinių). Visi užsiėmimo dalyviai turėjo galimybę pabūti skulptoriais ir lipdyti įvairias skulptūrėles.

    


Lapkričio 27 dieną grupė IIIb klasės mokinių lankėsi Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ padalinyje (Panevėžio g. 2). Apsilankymo tikslas itin svarbus, nes artėjančios Kalėdų šventės tampa prasmingos, kai tu gali pasidalinti dėmesiu ir šiluma ne tik su savo artimaisiais ir draugais, bet ir su tais, kuriems tai ypač svarbu.

               

Todėl tradiciškai Neįgaliųjų centro bendruomenė  lapkričio pabaigoje džiaugiasi mūsų mokinių darbais – karpiniais - dekoracijomis, kuriomis puošiami visi 64 pastato langai. Džiugu tai, jog karpinių gamyboje dalyvavo ne tik IIIb klasės mokiniai – didelė padėka visiems, kas negailėdami savo laiko padėjo ir plušo (IIIa, IIIc, IId, IIe klasių mokiniams). Jūsų rankomis karpytos snaigės ir žvaigždės dabar džiugina visą „Klaipėdos lakštutė“ bendruomenę! Kaip paprasta sukurti tikrą Kalėdų dvasią - tereikia pasidalinti dėmesiu, padovanoti šypseną, pasakyti gražų žodį. Ir visai nesvarbu, kad to žmogaus visai nepažįsti. 

                

Mūsų gimnazijos mokiniai tradiciškai laukiami  gruodžio 16 dieną, 10.30 val.  „Klaipėdos lakštutėse“, kur vyks  gimnazistų organizuotas kalėdinis koncertas.

                

Dėkojame dailės mokytojai Žaklinai Peseckaitei ir visiems gimnazistams, prisidėjusiems prie šios akcijos įgyvendinimo.


DOKUMENTINIO FILMO KŪRIMO DIRBTUVĖS

III - IV gimnazijos klasių moksleivių grupė (18 ugdytinių), vadovaujama dailės mokytojos Žaklinos Peseckaitės, informacinių technologijų mokytojos Julijos Šerstobitovos ir lietuvių kalbos mokytojos Daivos Rudienės spalio ir lapkričio mėnesį dalyvavo tarptautiniame  kino projekte ,,Moving Cinema“ (projektas vykdomas ,,Meno avilio“ drauge su kolegomis iš kino edukacijos organizacijų ,,A Bao Aqu“ (Barselona, Ispanija), CMI (Edingurgas, Škotija), KIJUFI (Berlynas, Vokietija).

Mūsų gimnazijoje vyko viena iš šio projekto veiklų - dokumentinio kino kūrimo dirbtuvės ,,Erdvių“ tema. Kūrybinių dirbtuvių metu moksleiviai dirbo su kino režisiere Marija Stonyte. Per pirmąjį susitikimą (spalio mėnesį) režisierė supažindino su kino kūrimo ypatybėmis, o praktinių dirbtuvių metu (lapkričio mėnesį) kūrė dokumentinius filmus. Lapkričio 22 dieną Prano Domšaičio galerijoje vyko sukurtų dokumentinių filmų pristatymas (sukurti 5 dokumentiniai filmai: ,,Tarp dviejų pasaulių“, ,,Užribis“, ,,Namas“, ,,Be pavadinimo“, ,,N D“), kuriame dalyvavo ne tik filmų kūrėjai, bet ir gimnazijos mokiniai, kurie neabejingi menui bei pavaduotoja ugdymui Elena Diačenkienė, atvyko ir projekto kuratorė Dovilė Abelaitė, kuri ne tik įteikė pažymėjimus, bet ir negailėjo gražių žodžių mūsų šauniesiems kūrėjams. Nuoširžiai džiaugiamės jaunųjų kūrėjų drąsa, sugebėjimu ,,išlipti iš komforto zonos“, subtiliu estetiniu skoniu, autentiškumu, linkime jiems kūrybinio polėkio ir naujų iššūkių.


Lapkričio 18-22 dienomis visoje šalyje vyko nacionalinės karjeros savaitės renginiai. Mūsų gimnazistai taip pat aktyviai dalyvavo daugelyje organizatorių siūlomų renginių ir organizavo savuosius.

Jau trečius metus gimnazijos bendruomenė dalyvauja Klaipėdos universiteto akcijoje ,,Iškeisk pamoką į paskaitą“. Kviečiamės dėstytojus į savo pamokas arba vykstame su mokiniais į universitetą dalyvauti įdomiose paskaitose.

Šiais mokslo metais mokytojos Marina Ustinova, Larisa Travkina, Oksana Tiapševa, Tatjana Kovalenko, Irina Vorobjova, Inga Stonkuvienė ir Marina Kostikova skatino mokinius kuo aktyviau dalyvauti įvairiuose renginiuose.

Fizikos mokytoja Taisija Kušnarenko vyko į pažintinę ekskursiją į AB ,,Klaipėdos energija‘‘ su I-III klasių mokiniais.

II klasių gimnazistai kartu su mokytoja Inga Stonkuviene vyko Į Ernesto Galvanausko mokymo centrą, kur sužinojo daug naudingos informacijos apie paklausias specialybes, taip pat aplankė mokymo centro autodromą.

Mokytojos Violetos Golubovos  aukėtiniai  aplankė gyvūnų prieglaudą ,,Linksmosios pėdutės‘‘. Šią akciją organizavo etikos mokytoja Marina Kostikova. Šioje savanorių veikloje aktyviai dalyvavo visi gimnazistai. Mokiniai surinko daug šiltų daiktų prieglaudos gyvūnams, ir kartu su mokytojomis nuvežė juos ten.

Klasės valandėlių metu III-IV klasių mokiniai susitiko su organizacijos ,,KASTU“ atstovais  ir sužinojo apie galimybes studijuoti užsienyje.

Dėkojame visiems dalyviams ir svečiams.


Sveikiname! Džiaugiamės! Didžiuojamės!

IIIb gimnazijos klasės mokinys Anton Cifirov - puikus pianistas, daugybės konkursų laureatas, šių metų lapkričio 3 dieną tapo tarptautinio konkurso “The 21st Century Art”, vykusio Austrijoje Klosterneuburgo mieste, nugalėtoju.


Lapkičio 21 dieną gimnazijos aktų salėje vyko bendro projekto su Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla pristatymas. Projektas „Aleksandro Puškino poezija muzikoje“ buvo skirtas 220 – osioms poeto metinėms paminėti. Skambėjo jaunųjų pianistų, dainininkų – Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos auklėtinių - atliekami kūriniai. Mūsų gimnazistai, vadovaujami rusų kalbos mokytojų, parengė teatralizuotą pasakos „Pasaka apie carą Sultaną“ fragmentą. Taip pat jie skaitė ir Puškino kūrybą. 

 

 

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios puikios šventės organizavimo.

Skaityti daugiau


Lapkričio 18 d. gimnazijoe vyko anglų kalbos mokytojų Violetos Golubovos ir Oksanos Tiapševos organizuotas edukacinis renginys – viktorina „Sport Brings People Together“. Renginio - viktorinos tikslas -  motyvuoti ir įkvėpti žmones sportuoti ir atrasti geros savijautos formulę, išmokti kažką nauja, gerai praleisti laiką ir tiesiog pabūti visiems kartu kaip vienos bendruomenės nariams. 

Renginyje - viktorinoje  dalyvavo mokinių komandos iš „Gabijos“ „Santarvės“, „Pajūrio“ progimnazijų ir mūsų Ib klasės mokinių komanda. Komandos viktorinos metu turėjo atlikti įvairias užduotis. Pertraukų metu gerą nuotaiką dalino mūsų gimnazistų muzikiniai pasirodymai.

Nugalėtojų komandos buvo apdovanotos diplomais ir dovanėlėmis.

Nuoširdžiai dėkojame renginyje dalyvavusiems svečiams, mokiniams, jų mokytojams .


Lapkričio 14  dieną anglų kalbos mokytojos Oksana Tiapševa, Liubov Miloradova bei Violeta Golubova pakvietė mokinius apsilankyti Didžiosios Britanijos teatro „TNT Britain“ atvežtame spektaklyje „Tomo Sojerio nuotykiai“ („The Adventures of Tom Sawyer“). Spektaklis sukurtas pagal to paties pavadinimo Marko Tveno romaną. Vaidino profesionalūs aktoriai iš Didžiosios Britanijos.

Kadangi šis teatras daug dėmesio skiria literatūrai ir švietimui, mūsų gimnazistai turėjo progą ne tik lavinti savo anglų kalbos įgūdžius, bet ir panirti į literatūros, vaidybos paslapčių pasaulį, plėsti pasaulėžiūrą.


Sveikiname!

Džiaugiamės! Didžiuojamės! mūsų ugdytinių pasiekimais šalies mokinių informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

Ilja Ionin, IId klasės mokinys, užėmė 4 vietą  šalyje, 2  vietą Klaipėdos mieste
Artemij Morozov, IId klasės mokinys, užėmė 14 vietą  šalyje, 3 vietą Klaipėdos mieste
Daniil Marinec, IVc klasės mokinys, užėmė 16 vietą  šalyje, 1 vietą Klaipėdos mieste
Michail Petriakov, Ic klasės mokinys, užėmė 46 vietą šalyje, 2 vietą Klaipėdos mieste

Dėkojame informacinių technologijų mokytojoms Tatjanai Liašenko ir Julijai Šerstobitovai


        

        


Lapkričio 6-ą dieną gimnazijoje lankėsi ir su gimnazistais susitiko Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius Vaclav Stankevič su mokyklos atstovais. Buvo pristatytos mokymosi šioje aukštojoje mokykloje galimybės, sąlygos, įsidarbinimo perspektyvos.

Svečiai pasidžiaugė puikiais mūsų buvusių auklėtinių mokslo rezultatais. Pakvietė bet kada apsilankyti jų ugdymo įstaigoje.

Skaityti daugiau


Spalio 25 dieną Vytauto Didžiojo gimnazijoje buvo organizuotas ,,LR Konstitucijos egzaminas” tarp miesto mokinių. IIIc gimnazijos klasė mokinė Zlata Sannikova šiame konkurse užėmė III-ąją vietą. IV a gimnazijos klasės mokinys Pavel Pomomariov buvo apdovanotas konkurso dalyvio diplomu.

Sveikiname Zlatą laimėjus III – ą vietą.

                            

Dėkojame istorijos mokytojai Larisai Travkinai už mokinių paruošimą konkursui.


Spalio pabaigoje gimnazijoje vyko tradicinis renginys „Gimnazistų krikštynos“.

Pirmųjų klasių mokiniai nekantraudami laukė šios dienos ir jai ruošėsi. Kiekviena klasė parengė prisistatymą: vieni dainavo, antri šoko, treti deklamavo eiles. Svarbiausia, visiems buvo smagu.

II-ųjų klasių mokiniai paruošė įdomias, žaismingas bei linksmas varžybas, užduotis, kuriose turėjo dalyvauti ir mokiniai, ir klasių vadovai. Salėje tvyrojo puiki atmosfera, gimnazistai azartiškai palaikė savo bendraklasius ir draugus.  

Kaip visuomet per krikštynas buvo pristatytas naujai išrinktas gimnazijos prezidentas, kuriuo tapo IId klasės mokinys Artemij Morozov.

                        

Skaityti daugiau


DĖMESIO! „Maisto banko“ akcija!

Tai dukart metuose vykstantis nacionalinis paramos maistu rinkimas: kiekvieną pavasarį ir rudenį vykstančios „Maisto banko“ akcijos metu maisto prekių parduotuvėse tūkstančiai savanorių pasitinka pirkėjus dalindami skrajutes ir prašydami paaukoti ilgai negendančių maisto produktų. Gerų žmonių paaukotas maistas atitenka nepasiturintiems, kuriais rūpinasi beveik 400 socialinių organizacijų ir įstaigų. Šių organizacijų aktyvistai drauge su moksleiviais, socialiai atsakingų bendrovių darbuotojais padeda parduotuvėse surinkti pirkėjų aukojamą maistą. „Maisto banko“ akcijose surinktas maistas išdalinamas daugiau nei 50 tūkst. nepasiturinčių asmenų.

Džiaugiamės galėdami prisijungti prie pilietinės iniciatyvos ir kviečiame gimnazijos bendruomenę spalio 25, 26 (dar yra vietų!) dienomis dalyvauti socialinėje akcijoje prekybos centre Arena („RIMI“). Tikimės sulaukti sąžiningų, aktyvių, pasiruošusių padėti ir nuoširdžiai dirbti akcijos metu gimnazistų.

Vietų skaičius ribotas! Teirautis 306 kab.


Spalio 15-tą dieną „Aitrvaro“ gimnaziją aplankė net keturi Klaipėdos rašytojai: Daiva Molytė – Lukauskienė, Rita Latvėnaitė – Kairienė, Dainius Sobeckis ir Sergejus Getmanas (Clandestinus). Daiva Molytė – Lukauskienė papasakojo, kaip jai sekėsi rašyti ir iliustruoti savo knygą vaikams apie kirą, gintarų gaudytoją. Rita Latvėnaitė – Kairienė kalbėjosi su moksleiviais apie iššūkius, kuriuos tenka pasitikti tiek mokytojai, tiek rašytojai. Dainius Sobeckis paskaitė savo poezijos. Daugiausia klausimų sulaukė Clandestinus, rašytojas ir vertėjas, eruditas ir šiaip įdomus žmogus. Mokiniai praplėtė akiratį. Įgytomis žiniomis galės pasinaudoti ir rašydami rašinius.


2019-10-16 diena Id klasės mokiniams tapo įsimintina. Lydimi mokytojų Oksanos Tiapševos ir Natalijos Domnenko jie dalyvavo edukacinėje programoje „Už gyvūnų saugumą Smiltynėje“ - ties pietiniu molu į Baltijos jūrą buvo paleidžiami keturi pasveikę ir savarankiškai maitintis galintys ruoniukai.

Šių metų pavasarį  Lietuvos jūrų muziejus priglaudė 16 nusilpusių ir sužalotų ruonių jauniklių, kurių būklė buvo labai sunki. Jaunikliai svėrė ne daugiau 13 kg ir faktiškai buvo pasmerkti mirčiai. Paleisti ruoniukai pažymėti specialiais žymekliais, du – su iki pat pavasario veiksiančiais siųstuvais, parodysiančiais jų judėjimo kelią. 

Baltijos pilkieji ruoniai yra reta, nykstanti rūšis, įrašyta į Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Rusijos raudonąsias knygas. Šie ruoniai Baltijos jūroje gyvena jau 10 tūkst. metų.


Skatinant jaunimą keisti savo įpročius arba atrasti naujus, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras spalio mėnesį pakvietė „Aitvaro“ gimnazijos mokinius  į Jaunimo pokyčių savaitę. Šokiai, sporto treniruotės, „Protų mūšis“, paskaita „Kario savanorio tarnyba“  paliko didelius įspūdžius.

Dėkojame savaitėms dalyviams: Angelai Kovtun, Agatai Kozlovskajai, Alinai Buinickajai, Rak Katsiarynai, Danieliui Repenko, Kai Borisovui, Aleksandrai Gerasimovai.  


Spalio mėnesį  II-IV gimnazijos klasių mokiniai lavino įgūdžius karjeros kelyje.

II klasių atstovai lankėsi Klaipėdos turizmo mokykloje.

 

III klasių gimnazistai persižiūrėjo karjeros planus bei susitiko su „KALBA. LT“  atstovais.

IV klasių gimnazistai bendravo su „KASTU“ specialistais ir buvusiais abiturientais. 

Gerbiami I-ųjų klasių gimnazistai, renkama grupė išvykai į Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą.

Registruotis 113 kabinete pas mokytojas Mariną Kostikovą ir Ingą Stonkuvienę.


Spalio 9 dieną Jaunųjų žurnalistų klubo nariai, vadovaujami rusų kalbos mokytojos Tatjanos Kapustinos, organizavo ir pravedė 7- ąjį, tapusį jau tradiciniu, pokalbių šou „100 klausimų mokytojui“.  Šiais mokslo metais IV –ųjų klasių gimnazistai turėjo progos užduoti klausimų matematikos mokytojai ekspertei Irenai Demidovai. Kaip pati mokytoja sakė, „per matematikos pamokas vos užtenka laiko pačiai matematikai“. Po išklausytų atsakymų prieš mokinius atsivėrė atvira, sąžininga, turinti puikų humoro jausmą, daugybę įvairiapusiškų pomėgių asmenybė.

Daugiau apie šį renginį bus galima paskaityti miesto dienraštyje „Klaipėda“ artimiausiu laiku.

Skaityti daugiau


Gerbiami I-IV klasių gimnazistai,

Spalio 14-18 dienomis Europos Komisijos iniciatyva Klaipėdoje vyks ,,Europos profesinių gebėjimų savaitė“. ,,Aitvaro‘‘ gimnazijos bendruomenė palaiko šią iniciatyvą ir kviečia visus, norinčius aplankyti Klaipėdos turizmo mokyklą, kurioje vyks pažintinė ekskursija. Jos metu turėsite galimybę sužinoti apie profesijų įvairovę darbo rinkoje.

Į mokyklą vyksime spalio 16 (trečiadienį) 15val. Kviečiame registruotis 113 kab.

Skaityti daugiau


Spalio 3 d. „Aitvaro“ gimnazijoje tradiciškai vyko Lietuvos Respublikos  Teisingumo ministerijos organizuojamas Konstitucijos egzaminas. Konkurso globėjas yra Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.
Konstitucijos egzamino metu I-IV klasių mokiniai galėjo pasitikrinti savo teisines žinias ir pagrindinio valstybės dokumento išmanymą. Dalyviai egzaminą laikė suskirstyti į I-II ir III-IV klasių pogrupius. Jiems reikėjo atsakyti į 30 klausimų.
Geriausiai egzamine pasirodė II d kl. mokinys Artemij Morozov, III d kl. mokinys Edgaras Kiudelis, III c kl. mokinė Zlata Sannikova, IV a kl. mokinė Emilija Jurolaic ir IV d kl. mokinys German Krauze. Sveikiname visus dalyvius.


Kas yra ruduo? Ruduo – tai metas, kuomet būna švenčiama Tarptautinė mokytojų diena.

Tuo buvo galima įsitikinti spalio 4 dieną gimnazijos aktų salėje. Čia mokytojams skambėjo eilės ir dainos. Po gimnaziją zujo gimnazistai nešini gėlėmis. Gimnazijos fojė akis džiugino rudens puokščių paroda, kuri eilinį kartą parodė, kokie išradingi, kūrybiški mūsų gimnazistai.

Šią dieną mokomuosiuose kabinetuose darbavosi jaunieji mokytojai – IV-ųjų gimnazijos klasių mokiniai. Po pravestų pamokų ne vienas jaunuolis pasakė, jog dabar suprato, koks sunkus ir atsakingas yra mokytojo darbas.

Koncerto pabaigoje buvo pristatytas liberaliausias gimnazistų išrinktas mokytojas. Juo tapo jau ne pirmą kartą istorijos mokytoja Larisa Travkina.

 

Dėkojame mokiniams už puikų koncertą, sukurtą šventinę nuotaiką ir pravestas pamokas.

  

Dėkojame mokytojams, padėjusiems parengti koncertą.

Dėkojame biologijos mokytojoms Tatjanai Kovalenko ir Tatjanai Bugajevai už nuostabios rudens puokščių parodos organizavimą.

Fotografas Kolomijec Jelisej Id kl.

Skaityti daugiau


Sveikiname su gražiausia rudens diena!

 Gražių rudens akimirkų!
Rugsėjo 26 dieną „Aitvaro“ gimnazijoje vyko įvairūs renginiai, skirti Europos kalbų dienai paminėti.
Trečių ir ketvirtų klasių gimnazistai klausėsi paskaitų apie anglų kalbos raidos istoriją, kurias vedė  Sonnenbergh Patrick Michael.
Paskaitų metu moksleiviai turėjo galimybę lektoriui užduoti klausimus ir sužinoti apie anglų kalbos tobulinimo būdus keliaujant, dirbant ir studijuojant Europos šalyse.
Pirmų ir antrų klasių mokiniai savo pamokų metu dalyvavo internetinėss viktorinose, darė pristatymus, žaidė lingvistinius žaidimus.
Anglų kalbos mokytojos Oksana Tiapševa ir Tatjana Larionova pravedė tarpmokyklinį renginį „So many countries – So many  customs", kuriame dalyvavo mokinių komandos iš „Gabijos“ „Santarvės“, „Pajūrio“ progimnazijų ir mūsų gimnazijos mokiniai: Kiril Veseljev, Diana Grasevič, Dainius Gelžinis, Jegor Gulevskij, Nikita Icenko, Eduard Acuta.

Visi renginio dalyviai parodė puikias žinias ir buvo apdovanoti pagyrimo raštais.


Rugsėjo 20 dieną visame pasaulyje vyko judėjimo "Fridays for Future" ("Penktadieniai už ateitį") protestai, kurių tikslas - atkreipti dėmesį į neveiksnumą, sprendžiant vis aktualėjančią klimato kaitos problemą. Eisenoje dalyvavo ir "Aitvaro" gimnazijos atstovai: IB, ID, IIC ir IID gimnazijos klasių mokiniai su savo klasių vadovėmis Oksana Tiapševa, Liubov Miloradova, Violeta Golubova, Larisa Travkina.
Tiltų gatve į Atgimimo aikštę nuo Senojo turgaus vidurdienį žygiavęs gausus mokinių, jų mokytojų bei gamtai neabejingų klaipėdiečių būrys rinko  praeivių parašus peticijai, kurią priėmė ir miesto merui Vytautui Grubliauskui įteikti pažadėjo vicemeras Arūnas Barbšys.
 


🥉🥉🥉KINGS OLIMPIADOS PAVASARIO SEMESTRO REZULTATAI
 
Sveikiname tarptautinės  anglų kalbos olimpiados KINGS nugalėtoją,  IId gimnazijos klasės mokinį MICHAIL POLIANSKICH
MICHAIL POLIANSKICH rungėsi su šalies devintokais ir buvo apdovanotas II laipsnio diplomu.
 

DAROM akcija

Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija prisijungė prie DAROM akcijos, skirtos World Cleanup Day (pasaulinei aplinkos tvarkymo dienai). Rugsėjo 20 d. 12.00 val. dalyviai susijungė rankomis į Gyvąją Grandinę. Jie savo išvaizda, apranga, papildomomis priemonėmis (plakatais, balionais) išreiškė susirūpinimą, susijusį su gamtosauga, aplinka, Žeme, vandenynu, oru, gyvūnija... Po to dalyviai pademonstravo savo flashmob‘ą.

Lietuvos „Darom“ ėmėsi iniciatyvos būti šios iniciatyvos lydere pasaulyje ir organizuoti šį flashmob‘ą daugiau nei 150 valstybių 2020 m. Tai reiškia, kad ką šiais metais pirmą sykį išbandys Lietuvos moksleiviai, kitais metai išbandys moksleiviai dešimtyse tūkstančių pasaulio mokyklų.


Rugsėjis tik įpusėjo, o mūsų projektinė grupė – direktorė Irina Fiodorova, vokiečių kalbos mokytoja Natalija Domnenko, Nikita Kornilov (IVa), Jekaterina Pavliukovec (IIId) – pagal Erasmus Plus tarptautinį projektą „Inter-nation encounter to raise pollution and global warming awareness around the Baltic Sea“ rugsėjo 9-14 d. jau lankėsi Taline (Estija).

Šio susitikimo metu dalyviai domėjosi savo regionų ekologine situacija, susipažino su gamtos turtais lankydamiesi Estijos nacionaliniame gamtos ir istorijos muziejuje, įsikūrusiame Talino senamiestyje. Muziejus daugiausia dėmesio skiria gamtos istorijai ir gamtos švietimui, savo lankytojams siūlydamas ekskursiją po Estijos dykumą. Dalyviai mišriose grupėse žaidė interaktyvų žaidimą muziejaus parko teritorijoje, tai leido labiau įsigilinti į vieno iš Baltijos regiono – Estijos – ekologinę situaciją.

Projekto dalyviai lankėsi viename didžiausių Europoje Lahemos nacionaliniame parke vakarų Estijoje. Tai ideali vieta stebėti gamtą. Lahema – vienas svarbiausių Europos draustinių, kur gyvena įvairių stambių žinduolių: briedžių, šernų, rudųjų lokių, lapių, lūšių ir kitų laukinių gyvūnų.

Kūrybinėse dirbtuvėse dalyviams buvo pasiūlyta kurti pasakas, keliančias Baltijos jūros problemas, plakatus, iliustruojančius pasakas, infografikas (tai grafinis vaizdinis informacijos, duomenų ar žinių vaizdas, skirtas greitai ir aiškiai pateikti informaciją, galintis pagerinti pažinimą, padidinti žmogaus regos sistemos sugebėjimą pamatyti modelius ir tendencijas).

Be abejo, lankytasi Talino vandens valymo įmonėje, kur pateikta daug svarbios informacijos apie tai, kiek tenka plušėti, kad Baltijos jūra nebūtų užteršta įvairiomis žmogaus veiklos atliekomis.

Visą savaitę projekto dalyviai dirbo įgyvendindami sceninę fotoistorijos, tapsiančios galutiniu projekto produkto, instaliaciją.

Paskutinę dieną dalyviai pristatė savo veiklos rezultatus. Pasirodymo pabaigoje buvo ištarti labai nuoširdūs žiūrovams skirti žodžiai, kviečiantys saugoti Baltijos jūrą.

Susitikimas buvo šiltas ir naudingas, ilgam paliksiantis nepakartojamų įspūdžių.

Ačiū projekto dalyviams – mokiniams ir jų tėvams, mokytojams ir administracijos atstovams – už indėlį siekiant gražaus tikslo – atkreipti dėmesį į žmogaus daromą žalą gamtai.